info@davo.voladm.gov.ua

Антикорупційний портал

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Розсекречення


За 2018 рік проведено поаркушний перегляд 86 справ фонду «Виконавчий комітет Волинської обласної ради». Підготовлено відповідні переліки, у які внесено 984 документи Ради Міністрів УРСР і направлено Центральному Державному архіву вищих органів влади та управління України. Отримавши відповідь з ЦДАВО України, щодо актів про розсекречення, які затверджені Державним експертом з питань таємниць Кабінету Міністрів України, скасовано гриф секретності 256 документів.