[email protected]

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Міністерство цифрової трансформації України Центральний засвідчувальний орган

Цифрограм

Довідник безбар’єрності

Доступ до публічної інформації

 • Структура Державного архіву Волинської області (.pdf)
 • Положення про Державний архів Волинської області (.pdf)
 • Контакти
 • Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційних прав людини і громадянина на доступ до інформації.
 • Інформація про обсяг фондів та документів нефондової організації Державного архіву Волинської області (.pdf)
 • Перелік фондів Державного архіву Волинської області. Розділ VII. Державний архів Волинської області: Путівник.-Луцьк: Надстир'я,
  2011.-952 с. (.pdf)
 • Перелік фондів Державного архіву Волинської області (продовження) (.pdf)
 • Перелік фондів архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, трудових архівів
 • Правила роботи архівних установ України
 • Висновок Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України щодо поширення дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» на інформацію в довідковому апараті державних архівних установ (.pdf)
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Волинської області (.pdf)
 • Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Державного архіву Волинської області (.pdf)
 • Список оцифрованих справ, які є у фонді користування Державного архіву Волинської області (.pdf)
 • Система обліку публічної інформації
 • План-звіт організаційної роботи Державного архіву Волинської області на 2020 рік (.pdf)
 • Використання коштів державного бюджету загального фонду за КПКВК 7731010 по Державному архіву Волинської області станом на 01.01.2024 року
 • Бюджетний запит на 2024 РПС: загальний (Форма 2021-1)
 • Рішення колегії про підсумки роботи архівних установ Волинської області за за І-ше півріччя 2020 року (.pdf)
 • Робота із запитами на інформацію
 •     На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", розпорядження голови облдержадміністрації від 17 травня 2011 року № 206 "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях" наказом директора Державного архіву Волинської області від 25.06.2011 р. № 29-од затверджено форму запиту на інформацію, порядок її подання та види публічної інформаціїяка знаходиться у володінні державного архіву Волинської області

  Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

     Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

     Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

     Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.