[email protected]

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Міністерство цифрової трансформації України Центральний засвідчувальний орган

Цифрограм

Довідник безбар’єрності

Перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів

 • Закон України «Про запобігання корупції»
 • Закон України « Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки»
 • Закон України «Про державну службу»
 • Закон України «Про публічні закупівлі»
 • Закон України «Про національне антикорупційне бюро України»
 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції»
 • У Державному архіві Волинської області продовжується робота щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», виконання заходів в області, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки.


 • Методичні рекомендації Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, затверджені рішенням НАЗК від 02.04.2021 № 5.
 • План заходів щодо запобігання та протидії корупції Державного архіву Волинської області на 2021 рік
 • Лист Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях № 283/01-33 від 17.04.2019
 • План заходів щодо запобігання корупції Державного архіву Волинської області на 2020 рік.
 • Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.06.2020 №3 “Щодо порядку дій державних органів після визнання державних службовців судом винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією”
 • Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2020 №4 “Про мінімальну штатну чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах”
 • Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 №5 “Щодо правового статусу викривача”
 • Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.07.2020 №6 «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги»
 • Повідомити про корупційне правопорушення

  Заходи щодо протидії корупції:

  02 лютого 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держархіву області проведено семінар на тему: "Формування та подача електронної декларації. Актуальні зміни декларування у 2021 році."


  11 вересня 2020 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держархіву області проведено семінар на тему: "Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції".


  27 серпня 2020 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Волинської області на якому розглядалось питання про дотримання працівниками Держархіву області вимог антикорупційного законодавства.


  05 квітня 2019 року у відповідності до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» Держархівом області проведено перевірку фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють в архіві.
  Порушень не виявлено.


  15 березня 2019 року у Державному архіві Волинської області відбувся семінар для держслужбовців установи на тему: «Формування та подача електронних декларацій». З доповідями виступили:

 • Карасюк С.В. – директор Держархіву області. Тема доповіді: «Основні права і обов’язки державного службовця».
 • Шотік Я.О. – головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи. Тема доповіді: «Основні проблемні питання заповнення електронних декларацій.
 • Маковська С.І. – начальник відділу організації і координації архівної справи. Тема доповіді: «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики».
 • Сівак А.М. – головний спеціаліст-юрисконсульт. Тема доповіді: «Законодавство про відповідальність за корупційні діяння».

 • 06 березня 2019 року головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи, Шотік Я.О., взяв участь у тематичному короткостроковому семінарі на тему: «Антикорупційне законодавство України. Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування».


  05 березня 2019 року проведена виробнича нарада з питань ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держархіву області.


  03 травня 2018 року на виконання ст.ст. 45, 46 розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», усі державні службовці Держархіву області подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


  01 квітня 2018 року на виконання ст.ст. 45, 46 розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», державні службовці Держархіву області подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


  20 лютого 2018 року на виробничій нараді у директора обговорено оцінку корупційних ризиків у діяльності Державного архіву Волинської області.


  До 01 квітня 2018 року на виконання ст.ст. 45, 46 розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», усі державні службовці Держархіву області подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


  24 листопада 2017 року начальник відділу організації і координації архівної справи Маковська С.І. навчалася на семінарі, організованому Національним агентством з питань запобігання корупції, де розглядались питання щодо роз’яснення законодавства про конфлікт інтересів.
  Усі держслужбовці Держархіву області детально ознайомились з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів діяльності державних службовців», а також визначили завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на 2018 рік, відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
  З метою недопущення проявів корупції, усі працівники Держархіву області ознайомились з документами Державної архівної служби від 19.08.2017 № 03/2723 «Про охорону архівних приміщень» та від 19.08.2017 № 03/2727 «Щодо контролю за додержанням вимог законодавства у роботі з організації прийому громадян та оформлення і видачі архівних довідок».


  29 серпня 2017 року під час наради у директора Держархіву області (протокол наради № 8) було озвучено питання запобігання проявам корупції при обговоренні листів Укрдержархіву від 19.08.2017 № 03/2723 «Про охорону архівних приміщень» та № 03/2727 про скарги на роботу державних архівних установ України.


  06 серпня 2017 року на зборах трудового колективу Держархіву області (протокол зборів № 1), під час обговорення Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Державного архіву Волинської області на 2017-2019 роки розглядались окремі моменти антикорупційного законодавства.


  18 травня 2017 року під час наради у директора Держархіву області (протокол наради № 5) було озвучено питання запобігання проявам корупції при розгляді питання про надання спеціалістами Держархіву області методичної допомоги архівним відділам райдержадміністрацій та міських рад.


  10 березня 2017 року 1 держслужбовець категорії «Б», 4 держслужбовці категорії «В», 3 працівники Держархіву області, які залишили державну службу у 2016 році, пройшли навчання з питань складання та подання електронних декларацій, організоване та проведене Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації.


  23 листопада 2016 року начальник відділу організації і координації архівної справи Маковська С.І. брала участь у тренінгу із ознайомлення з вимогами законодавства України про конфлікт інтересів та інші обмеження щодо запобігання корупції, організованому представниками Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –НАЗК).


  До 30 жовтня 2016 року 11 держслужбовців категорії «Б» Держархіву області пройшли І етап електронного декларування.


  20 жовтня 2016 року держслужбовці категорії «Б» брали участь у навчанні державних службовців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з питань електронного декларування, яке провели фахівці департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК). Учасники навчання ознайомлені з електронною формою декларації, отримали роз’яснення щодо складення, подання та оприлюднення декларації.


  5 жовтня 2016 року 11 державних службовців категорії «Б» Держархіву області брали участь у круглому столі щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (електронного декларування), що відбувся у Волинській обласній державній адміністрації.


  До 01 квітня 2016 року, на виконання ст.ст. 45, 46 розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», працівниками архіву заповнено декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Декларації подало 30 осіб. З них – 23 – держслужбовці, що перебувають у трудових відносинах з Держархівом області, 2 - матеріально-відповідальні особи та 5 осіб, звільнених у 2015 році.


  25 лютого 2016 року головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи Крамар О.Ф. брала участь у тематичному короткостроковому семінарі «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Методологія заповнення декларацій», організованому Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (далі – Центром). Після відвідання навчання держслужбовцям та матеріально-відповідальним особам була надана консультаційна допомога стосовно заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік.


  У грудні 2015 року перелік передбачуваних заходів щодо запобігання та протидії корупції обговорювався на зборах трудового колективу по підсумках роботи архіву за 2015 рік та в контексті розгляду питань планування на 2016 рік.


  У жовтні 2015 року підготовлені відповідні документи на держслужбовців Держархіву області для проведення перевірки, передбаченої Законом України ’’Про очищення влади’’.


  22 жовтня 2015 року головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи Крамар О.Ф. взяла участь у навчанні за програмою тематичного короткострокового семінару ''Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування''. З держслужбовцями установи опрацьовано Закон України ''Про очищення влади''.


  У серпні 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось з працівниками, які перебувають у кадровому резерві на посади державних службовців.


  У червні 2015 року були підготовлені відповідні документи на заступника директора Держархіву області М.Г.Багнюк для проведення перевірки, передбаченої Законом України ’’Про очищення влади’’.


  24 березня 2015 року держслужбовці Маковська С.І., Крамар О.Ф. взяли участь у черговому занятті в рамках тематичного короткотермінового семінару ’’Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади’’ для керівників та спеціалістів уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), де розглядались практичні аспекти діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, організації виконання Закону України ’’Про очищення влади’’, методології заповнення ’’антикорупційної ’’ декларації тощо.


  30 січня 2015 року начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрів Маковська С.І., головний спеціаліст цього відділу Крамар О.Ф. взяли участь у занятті в рамках тематичного короткотермінового семінару ’’Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади’’.


  У грудні 2014 року питання передбачуваних заходів щодо запобігання та протидії корупції обговорювалось із спеціалістами архіву в контексті розгляду питань планування на 2015 рік.


  У листопаді 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось із спеціалістами архіву, кандидатури яких пропонуються для внесення у список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців.


  31 жовтня 2014 року 20 працівників архіву пройшли навчання ''Формування позитивного іміджу державних службовців''.


  Наказом директора архіву від 17.04 2014 №8 обов'язки уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції покладено на головного спеціаліста відділу організації і координації архівної справи та кадрів Крамар Олену Федорівну, головного спеціаліста-юрисконсульта відділу організації і координації архівної справи та кадрів та начальника відділу організації і координації архівної справи та кадрів Маковську Світлану Іванівну.


  18 березня 2014 року заступник директора М.Г.Багнюк взяла участь у тематичному короткостроковому семінарі ''Організація роботи щодо запобігання та протидії корупції в органах державної влади'', який був проведений на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за участю начальника Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області В.Я.Малиновського.


  У березні 2014 року у всіх відділах архіву проведено тематичні наради держслужбовців з питань заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.


  31 січня 2013 року 22 працівники архіву, в основному державні службовці, пройшли навчання ''Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Методологія заповнення декларацій''.


  У березні 2013 року у всіх відділах архіву проведено тематичні наради держслужбовців з питань заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.


  14 лютого 2013 року в Держархіві області відбувся тематичний короткотерміновий семінар ‘’Запобігання та протидія корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування’’ за участі начальника управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області В.Я.Малиновського, начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації В.С.Потапенка, керівника навчально-методичного відділу Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації О.С.Мойсік. Окрім двадцяти одного державного службовця держархіву відвідали заняття семінару вісім службовців архіву.


  У січні 2013 року проведено співбесіди з питань виконання та дотримання вимог антикорупційного законодавства з новопризначеними державними службовцями.


  Питання щодо запобігання проявам корупції, які розглянуто на засіданнях колегії Держархіву Волинської області:

  21 лютого 2018 року питання запобігання проявам корупції розглядалось під час проведення розширеного засідання колегії Держархіву області (за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) в контексті розгляду питання про підсумки роботи архівних установ Волинської області за 2017 рік та їх завдання на 2018 рік.


  13 липня 2017 року питання антикорупційного законодавства розглядалось під час проведення розширеного засідання колегії Держархіву області (за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) в контексті розгляду питання про підсумки роботи архівних установ Волинської області за І-ше півріччя 2017 року.


  16 березня 2017 року питання запобігання проявам корупції розглядалось під час проведення розширеного засідання колегії Держархіву області (за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) про підсумки діяльності архівної галузі області за 2016 рік та завдання на 2017 рік.


  07 липня 2016 року питання запобігання корупції звучало на розширеному засіданні колегії Державного архіву Волинської області (за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) - в контексті підведення підсумків роботи архівних установ Волинської області за І-ше півріччя 2016 року.


  31 травня 2016 року на засіданні колегії Державного архіву Волинської області було розглянуто питання «Дотримання антикорупційного законодавства працівниками Держархіву області».


  03 березня 2016 року – про запобігання проявам корупції йшлося під час розширеного засідання (за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, представників об’єднаних територіальних громад) - в контексті розгляду питання про підсумки роботи архівних установ за 2015 рік та завдання на 2016 рік.


  29 жовтня 2015 року - про протидію корупції йшлося на засіданні колегії Державного архіву Волинської області під час розгляду питання про роботу із зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року у Держархіві області.


  29 серпня 2015 року питання запобігання корупційним проявам було обговорено в контексті питання ''Про стан дотримання порядку реєстрації, обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву''.


  11 липня 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось в контексті питання про підсумки виконання планових показників за І півріччя 2015 року за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.


  29 травня 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось в контексті питання ’’Про стан обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та аналогічних документів облдержадміністрації та Укрдержархіву.


  30 квітня 2015 року питання антикорупційного законодавства були обговорені під час висвітлення інформації щодо виконавської дисципліни працівників Держархіву області стосовно виконання розпоряджень та контрольних документів облдержадміністрації.


  10 лютого 2015 року питання антикорупційного законодавства звучало при обговоренні основного питання про підсумки роботи архівних установ за 2014 рік та завдань на 2015 рік, за участю начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад області.


  29 жовтня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про кадрове забезпечення молодими спеціалістами архівних установ області''.


  08 серпня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про стан обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву''.


  18 липня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про підсумки роботи архівних установ Волинської області за І-ше півріччя 2014 року''.


  14 травня 2014 року питання ''Про заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства у Держархіві області''.


  07 лютого 2014 року питання запобігання і протидії корупції обговорювалось під час обговорення підсумків роботи архівних установ області у 2013 році та їх завдань на 2014 рік.


  21 січня 2014 року питання запобігання корупційним проявам порушувалось в контексті питання ''Про виконавську дисципліну працівників та ведення контролю по виконанню рішень колегії та наказів з основної діяльності Держархіву області у 2013 році''.


  19 грудня 2013 року питання ''Про виконання працівниками архівної галузі Волині Закону України ''Про засади запобігання і протидії корупції''.


  29 листопада 2013 року в контексті питання ''Про виконавську дисципліну працівників архівної галузі''.


  29 жовтня 2013 року питання запобігання і протидії корупції (щодо підготовки та декларування доходів) обговорювалось на колегії Держархіву області в контексті питання ''Про роботу кадрової служби Держархіву області з виконання Закону України ''Про державну службу''.


  29 серпня 2013 року на засіданні колегії Держархіву області в контексті питання ''Про стан дотримання порядку реєстрації, обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву'' теж було обговорено питання запобігання корупційним проявам.


  11 липня 2013 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось на розширеному засіданні колегії Держархіву області за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.


  у червні 2013 року ознайомлено претендента на посаду держслужбовця архіву із антикорупційним законодавством, продовжено вивчення вимог законодавства іншими посадовцями.


  29 травня 2013 року колегією розглянуто питання ''Про заходи, здійснені у Держархіві, щодо запобігання і протидії корупції'';


  26 квітня 2013 року колегією Держархіву області розглянуто питання ''Про стан ведення контролю та виконання в Держархіві області завдань, визначених нормативними документами вищестоящих органів'', в контексті якого висвітлювалось питання, що стосується виконання Закону України ''Про засади запобігання і протидії корупції''.