[email protected]

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Міністерство цифрової трансформації України Центральний засвідчувальний орган

Цифрограм

Довідник безбар’єрності

Державний архів Волинської області

корпус №1: м. Луцьк, ул. Ветеранів, 21                                      корпус №2: м. Луцьк, ул. Глушець, 37 А

Історична довідка

     Заснований у грудні 1939р. під назвою Волинський обласний історичний архів у підпорядкуванні Архівного відділу УНКВС Волинської області. 1941р. перейменований на Державний архів Волинської області. У роки нацистської окупації з червня 1941р. призупиняє свою роботу і відновлює її після визволення області в березні 1944р. Протягом цього часу архівні фонди зменшились на 1163947 од. зб. У повоєнні роки працівниками архіву проведено велику роботу щодо систематизації та науково-технічного опрацювання документів, поліпшення умов їхнього зберігання, створення довідкового апарату. 1958p. архів одержує назву Волинський обласний державний архів і (з 1960р.) підпорядковується виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. З 1980р. – Державний архів Волинської області. З 5 жовтня 1988p., у зв'язку з ліквідацією архівного відділу Волинського облвиконкому, здійснює управління архівною справою в області та є науково-методичним центром. З 1997 р. – структурний підрозділ облдержадміністрації.

Обсяг фондів

4894 фонди, 1 255 765 од.зб. від ХVІ ст до 2023 рр
3 од. зб. кінодокументів за 1951-1982 ррр
40833 од. обл. фотодокументів за 1917-2022 ррр
420 од.зб. фонодокументів за 1945-2016, 2018 ррр
21 од.зб. відеодокументів за 1992, 1994, 1998, 2004, 2010, 2014, 2019 рр.

Склад фондів

      В архіві зберігаються окремі документи XVI ст.: королівські дарчі грамоти і привілеї, церковні метричні і шлюбні книги та деякі документи з колекції, зібраної «Волинським товариством друзів наук».
     Фонди періоду Російської імперії (1796–1919) містять документи місцевих органів державного управління та міського і земського самоврядування (міських магістратів і управ, землевпорядних комісій, повітових земських управ), судових і поліцейських органів (Луцького окружного суду, повітових судів). Стан освіти частково висвітлений у документах Луцької чоловічої та жіночої гімназій, Луцької прогімназії. Історію релігії і церковних установ характеризують фонди Луцької уніатської генеральної духовної консисторії, Володимир-Волинського, Ковельського, Луцького духовних правлінь та деканатів.
     За період окупації Волині Польщею (1921–1939) в архіві зберігаються фонди установ Волинського воєводства: місцевих органів державного управління, Цивільного управління земель Волинських і фронту Подільського, повітових староств, Луцького міського управління.
Розвиток промисловості, сільського та лісового господарства прослідковується за документами фондів Волинського окружного земельного управління і повітових земельних управлінь, Дирекції державних лісів м. Луцька.
     Фінансовий стан Волині характеризують документи повіто¬вих казначейств, Волинської фінансової палати, відділення польського Державного банку в м. Луцьку.
Діяльність органів поліції, суду і прокуратури відображена в документах фондів Волинської команди державної поліції, Луцького окружного суду і про¬куратури, в'язниць міст Ковеля і Луцька.
     Роботу навчальних, культурно-освітніх установ та закладів висвітлюють документи кураторіуму Волинського шкільного округу в м. Рівному, Ковельського, Луцького шкільних інспекторатів, луцьких гімназій, серед яких – Луцька українська гімназія ім. Лесі Українки.
     Документи (в т. ч. розсекречені) фондів Волинського товариства з поширення театральної культури, відділень товариства «Просвіта», Волинського українського об'єднання, Української парламентарної репрезентації на Волині, Луцької управи прихильників православної віри ім. Петра Могили відобразили боротьбу волинян за своє соціальне і національне визволення, за збереження української мови, культури, віри, традицій тощо. Унікальними є відомості про культові споруди.
     В архіві частково збережені документи фондів міжвоєнного періоду: повітових, волосних комісаріатів, військово-революційних комісарів, повітової міліції, Тимчасового управління м. Луцька за 1939 р.
     Незначна інформаційна база періоду нацистської окупації Волинської області (1941–1944). Серед фондів цього часу – розсекречений фонд Волинського проводу ОУН, документи якого висвітлюють діяльність ОУН– УПА на Волині.
     Найповніше в архіві відклалися документи радянських установ, організацій, промислових підприємств, фінансових органів, навчальних закладів, які відновили свою діяльність або були створені у повоєнний період.
     Важливі документи, в т. ч. розсекречені, є у фондах керівних органів у справах релігії. Вони містять відомості про храми, священослужителів, важливі події в історії краю.
     Архів зберігає фонди особового походження, сформовані з документів, що висвітлюють життя діяльність, творчість видатних людей Волині – науковців, вчителів, письменників, журналістів, художників, працівників промисловості та сільського господарства. Тут є свідчення про голодо¬мор в Україні (1932–1933), розповіді в'язнів сталінських таборів, відомості про переслідування священиків за прагнення до утвердження української церкви, спогади жителів Володимир-Волинського району про українсько-польські відносини за 1939–1952 pp.
     У 1991 р. до держархіву області передані фонди колишнього партархіву Волинського обкому Компартії України та обкому ЛКСМ України (1939–1991) (міськкомів та райкомів партії і комсомолу (1944– 1991), первинних партійних та комсомольських організацій), а також фільтраційні справи з фондів Управління Служби безпеки України по Волинській об¬ласті на громадян, вивезених на примусові роботи у країни гітлерівської коаліції (1942– 1944), кримінальні справи позасудових органів на реабілітованих громадян (1939–1992).
     Останніми роками архів по¬повнився документами перших громадських, політичних формувань Волині новітнього періоду становлення державності України, зокрема, товариства Лева, Волинської регіональної організації Народного Руху України за перебудову, Волинської організації Демократичної партії України та ін.
     Для виконання довідок соціально-правового характеру найчастіше використовуються фонди органів виконавчої влади (обласної, міських, районних, селищних та сільських рад), про¬мислових підприємств, колгоспів, управління юстиції, обкому, райкомів та міськкомів Компартії України, комсомолу та профспілок.
     Кінодокументи архіву включають фільми про відкриття меморіального комплексу у спаленому нацистами селі Кортеліси Ратнівського району, історичні події на Волині, а також відеосюжети про українсько-польський конфлікт кінця 40-х pp. XX ст., святкування 1000-ліття м. Володимир-Волинський та ін. Багата колекція фотодокументів, які відображають громадсько-політичне, економічне, культурне життя краю в різні періоди історії, серед них – портрети видатних людей, знімки архітектурних, культових споруд, в т. ч. втрачених, обелісків, краєвидів міст і сіл області.
     Фонодокументи зберігають записи голосів народних депутатів України, Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, членів КПЗУ, КСМЗУ, УПА, воїнів-інтернаціоналістів, свідків голодомору, відомих письменників та ін.