info@davo.voladm.gov.ua

Антикорупційний портал

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

    Упродовж 1 кварталу 2019 року Держархівом області виконано – 1 232 запити, які надійшли від громадян та установ, підприємств, організацій України та іноземних держав, що на 228 менше ніж у І кварталі 2018 року (1 460). З них 836 запитів від громадян, що на 259 менше ніж у І кварталі 2018 року (1 095), 396 запитів від юридичних осіб щодо задоволення потреб громадян, що на 31 запит більше ніж у І кварталі 2018 року (365).

    Тематика запитів: про виділення земельних ділянок під будівництво, під огород, про надання дозволів на перебудову та реконструкцію будівель, про виділення житла, про введення в експлуатацію будівель та господарських споруд, про надання земельних ділянок у приватну власність та користування, про підтвердження трудового стажу, про заробітну плату, про реорганізацію колгоспів, заводів, установ, про народження, про одруження, про польську національність та ін.

    На особистому прийомі у директора архіву прийнято 25 громадян (на 3 менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (28)).

    На особистому прийомі, у столі довідок прийнято 1 215 громадян (з них 445 громадян написали 450 запитів, 233 оформили заяви користувача для роботи у читального залі архіву, 537 отримали консультації щодо місця зберігання соціально значущих документів ліквідованих установ, підприємств та організацій), що на 327 більше у порівнянні з І кварталом 2018 року (за аналогічний період 2018 року прийнято 888 громадян, з них 485 - написали заяви для виконання, 309 оформили заяви користувача для роботи у читальному залі архіву, 94 отримали необхідні консультації).

    Графік особистого прийому громадян директором Держархіву області затверджений наказом Держархіву області від 16.05.2016 № 19, Порядок організації особистого прийому громадян у Держархіві області затверджений наказом від 23.01.2012 № 6-од оприлюднені на власному веб-сайті архіву та інформаційному стенді.