info@davo.voladm.gov.ua

Антикорупційний портал

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

        Упродовж 1 півріччя 2018 року Держархівом області виконано 2703 заяви та запити, які надійшли від громадян, установ, підприємств та організацій України, іноземних держав (1803 виконані з позитивним результатом, 900 - з негативним та з рекомендацією звернутися в іншу установу), з них 1963 запитів від громадян (1296 – з позитивною відповіддю, 667 з негативною та з рекомендацією звернутися в іншу установу), 740 запитів від установ та організацій щодо задоволення потреб громадян (507 – з позитивним результатом, 233 – з негативним та з рекомендацією звернутися в іншу установу)
        За видами: 1249 запитів соціально-правового характеру (з яких 857 виконано з позитивним результатом, 392 - негативних та з рекомендацією звернутися в іншу установу), 903 тематичних запити (з яких 628 виконано з позитивним результатом, 275 – з негативним та з рекомендацією звернутися в іншу установу), 530 запитів за актами цивільного стану (з яких 299 – позитивним результатом, 231 – з негативним та з рекомендацією звернутися в іншу установу), 21 генеалогічний запит (з яких 19 виконано з позитивним результатом, 2 – з негативним та з рекомендацією звернутися в іншу установу).
        Тематика заяв та запитів: про виділення земельних ділянок під будівництво, під огород, про надання дозволів на перебудову та реконструкцію будівель, про виділення житла, про введення в експлуатацію будівель та господарських споруд, про надання земельних ділянок у приватну власність та користування, про підтвердження трудового стажу, про заробітну плату, про народження, про одруження, про польську національність та ін.
        На особисті прийоми громадяни зверталися з питань організації пошуку відомостей соціально-правового, біографічного, тематичного, майнового та генеалогічного характеру в архівних документах та видачі архівних довідок на підставі документів Національного архівного фонду.
        На особистому прийомі у директора архіву прийнято 53 громадянина. На особистому прийомі у столі довідок прийнято 1592 громадянина (з них 889 написали заяви для виконання, 520 оформили заяви користувача для роботи у читальних залах архіву, 183 отримали консультації щодо місця зберігання документів ліквідованих установ)
        Графік особистого прийому громадян директором Держархіву області затверджений наказом від 16.05.2016 № 19, Порядок розгляду письмових звернень громадян у Державному архіві Волинської області та Порядок організації і проведення особистих та виїзних прийомів громадян керівником Державного архіву Волинської області затверджений наказом від 10.05.2018 № 14 (зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 30.05.2018 за № 38/1679) оприлюднені на власному веб-сайті архіву та інформаційному стенді.
        Забезпечено доступ громадян України, іноземних громадян до документів Національного архівного фонду. Організовано роботу 529 користувачів (з яких 13 іноземних, 68 постійних, 448 одноразово звернулися у читальний зал). У читальному залі архіву зареєстровано 1653 відвідування.
        У читальному залі Держархіву області користувачі працювали над темами щодо історії православних храмів та монастирів історичної Волині, інших релігійних конфесій, установ та організацій, населених пунктів краю, нацменшин, національно-визвольних змагань, проводили пошуки біографічного та генеалогічного характеру.