[email protected]

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Міністерство цифрової трансформації України Центральний засвідчувальний орган

Цифрограм

Довідник безбар’єрності

Державні послуги

14.05.2018. Ціни на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом області на договірних засадах. Файл в форматі PDF (729 КБ)

• виконання звернень громадян, в тому числі іноземних та осіб без громадянства, з метою підтвердження або відновлення їх прав;
• надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
• надання документів для користування у читальному залі архіву;
• видавання документів у тимчасове користування за межами архіву;
• експонування документів або їх копій на виставках;
• публікацію документів та оприлюднення інформації, що міститься у них, в засобах масової інформації, у тому числі електронних;
• ініціативне інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб про склад і зміст документів НАФ;
• приймання на прохання юридичних і фізичних осіб документів Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання;
• проводить навчання працівників архівних установ та архівних і діловодних служб підприємств, установ та організацій;
• визначає джерела комплектування державного архіву області документами Національного архівного фонду;
• надає методичну та практичну допомогу юридичним і фізичним особам у веденні діловодства та організації збереження документів;
• проводить державну реєстрацію документів НАФ незалежно від місця зберігання і форми власності на них.