info@davo.voladm.gov.ua

Антикорупційний портал

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Перелік нормативно-правових актів, якими регламентуються права громадян на отримання інформації про діяльність державної влади та участь в управлінні державними справами

Конституція України (стаття 38)

 • Стаття 38. Конституція України.

  Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Закони України:

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (§ 42. Громадське обговорення)

  1. Розробник організовує громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, зокрема, організаціям недержавної форми власності.

  2. Громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів проводиться відповідно до законодавства.

  3. У разі проведення громадської антикорупційної експертизи розробник надає громадянам або об'єднанням громадян за їх зверненням проект акта з необхідними матеріалами, повідомляє про строки завершення його підготовки. Пропозиції, що надійшли в результаті проведення громадської антикорупційної експертизи, головний розробник розглядає під час опрацювання проекту.

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики" № 996 від 3 листопада 2010 р. ;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля" № 771 від 29 червня 2011 р.;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні" № 555 від 25 травня 2011 р.;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" № 989 від 24 жовтня 2012 р.;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" № 1122 від 18 липня 1998 р.;

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади" № 48-р від 14 лютого 2002 р. ;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні" № 316-р від 7 червня 2006 р.;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів"" № 448-р від 22 квітня 2009 р.;

Міжнародні документи: