info@davo.voladm.gov.ua

Антикорупційний портал

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів

 • Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

 • Закон України "Про правила етичної поведінки"

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укарїни щодо відповідальності за корупційні правопорушення"

 • Закон України "Про державну службу"

 • Закон України "Про здійснення державних закупівель"

 • Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції"

 • Рішення Конституційного суду України від 13.03.2012 № 6-рп/2012 щодо відповідності пункту 2 частини першої статті 7 та пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції

 • Відповідно до ст. 16 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1220 "Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією" та ст. 8.2 "Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції" затверджених наказом головного управління державної служби України 26 грудня 2007 року №337 відповідальними з питань запобігання корупційним і злочинним проявам у Державному архіві Волинської області наказом директора архіву від 9 листопада 2010 року №23-од призначені:


 • БАГНЮК Марія Григорівна – відповідальна за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам, заступник директора архіву, роб. тел. 257 145
 • МАКОВСЬКА Світлана Іванівна – відповідальна за організацію роботи з питань запобігання корупційним проявам, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрів, роб.тел.257 743;
 • КРАМАР Олена Федорівна – відповідальна за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам, головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи та кадрів, роб.тел. 257 743.
 • Заходи щодо протидії корупції:

  Державним архівом області у 2013 році продовжувалось здійснення заходів на виконання обласного плану заходів та організації контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів від 28 листопада 2011 року №1240 ''Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки'' на 2012-2015 роки.


  У жовтні 2015 року підготовлені відповідні документи на держслужбовців Держархіву області для проведення перевірки, передбаченої Законом України ’’Про очищення влади’’.


  22 жовтня 2015 року головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи Крамар О.Ф. взяла участь у навчанні за програмою тематичного короткострокового семінару ''Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування''. З держслужбовцями установи опрацьовано Закон України ''Про очищення влади''.


  У серпні 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось з працівниками, які перебувають у кадровому резерві на посади державних службовців.


  У червні 2015 року були підготовлені відповідні документи на заступника директора Держархіву області М.Г.Багнюк для проведення перевірки, передбаченої Законом України ’’Про очищення влади’’.


  24 березня 2015 року держслужбовці Маковська С.І., Крамар О.Ф. взяли участь у черговому занятті в рамках тематичного короткотермінового семінару ’’Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади’’ для керівників та спеціалістів уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), де розглядались практичні аспекти діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, організації виконання Закону України ’’Про очищення влади’’, методології заповнення ’’антикорупційної ’’ декларації тощо.


  30 січня 2015 року начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрів Маковська С.І., головний спеціаліст цього відділу Крамар О.Ф. взяли участь у занятті в рамках тематичного короткотермінового семінару ’’Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади’’.


  У грудні 2014 року питання передбачуваних заходів щодо запобігання та протидії корупції обговорювалось із спеціалістами архіву в контексті розгляду питань планування на 2015 рік.


  У листопаді 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось із спеціалістами архіву, кандидатури яких пропонуються для внесення у список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців.


  31 жовтня 2014 року 20 працівників архіву пройшли навчання ''Формування позитивного іміджу державних службовців''.


  Наказом директора архіву від 17.04 2014 №8 обов'язки уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції покладено на головного спеціаліста відділу організації і координації архівної справи та кадрів Крамар Олену Федорівну, головного спеціаліста-юрисконсульта відділу організації і координації архівної справи та кадрів та начальника відділу організації і координації архівної справи та кадрів Маковську Світлану Іванівну.


  18 березня 2014 року заступник директора М.Г.Багнюк взяла участь у тематичному короткостроковому семінарі ''Організація роботи щодо запобігання та протидії корупції в органах державної влади'', який був проведений на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за участю начальника Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області В.Я.Малиновського.


  У березні 2014 року у всіх відділах архіву проведено тематичні наради держслужбовців з питань заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.


  31 січня 2013 року 22 працівники архіву, в основному державні службовці, пройшли навчання ''Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Методологія заповнення декларацій''.


  У березні 2013 року у всіх відділах архіву проведено тематичні наради держслужбовців з питань заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.


  14 лютого 2013 року в Держархіві області відбувся тематичний короткотерміновий семінар ‘’Запобігання та протидія корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування’’ за участі начальника управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області В.Я.Малиновського, начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації В.С.Потапенка, керівника навчально-методичного відділу Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації О.С.Мойсік. Окрім двадцяти одного державного службовця держархіву відвідали заняття семінару вісім службовців архіву.


  У січні 2013 року проведено співбесіди з питань виконання та дотримання вимог антикорупційного законодавства з новопризначеними державними службовцями.


  Питання щодо запобігання проявам корупції, які розглянуто на засіданнях колегії Держархіву Волинської області:

  29 серпня 2015 року питання запобігання корупційним проявам було обговорено в контексті питання ''Про стан дотримання порядку реєстрації, обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву''.


  11 липня 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось в контексті питання про підсумки виконання планових показників за І півріччя 2015 року за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.


  29 травня 2015 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось в контексті питання ’’Про стан обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та аналогічних документів облдержадміністрації та Укрдержархіву.


  30 квітня 2015 року питання антикорупційного законодавства були обговорені під час висвітлення інформації щодо виконавської дисципліни працівників Держархіву області стосовно виконання розпоряджень та контрольних документів облдержадміністрації.


  10 лютого 2015 року питання антикорупційного законодавства звучало при обговоренні основного питання про підсумки роботи архівних установ за 2014 рік та завдань на 2015 рік, за участю начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад області.


  29 жовтня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про кадрове забезпечення молодими спеціалістами архівних установ області''.


  08 серпня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про стан обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву''.


  18 липня 2014 року питання антикорупційного законодавства обговорювалось у контексті питання ''Про підсумки роботи архівних установ Волинської області за І-ше півріччя 2014 року''.


  14 травня 2014 року питання ''Про заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства у Держархіві області''.


  07 лютого 2014 року питання запобігання і протидії корупції обговорювалось під час обговорення підсумків роботи архівних установ області у 2013 році та їх завдань на 2014 рік.


  21 січня 2014 року питання запобігання корупційним проявам порушувалось в контексті питання ''Про виконавську дисципліну працівників та ведення контролю по виконанню рішень колегії та наказів з основної діяльності Держархіву області у 2013 році''.


  19 грудня 2013 року питання ''Про виконання працівниками архівної галузі Волині Закону України ''Про засади запобігання і протидії корупції''.


  29 листопада 2013 року в контексті питання ''Про виконавську дисципліну працівників архівної галузі''.


  29 жовтня 2013 року питання запобігання і протидії корупції (щодо підготовки та декларування доходів) обговорювалось на колегії Держархіву області в контексті питання ''Про роботу кадрової служби Держархіву області з виконання Закону України ''Про державну службу''.


  29 серпня 2013 року на засіданні колегії Держархіву області в контексті питання ''Про стан дотримання порядку реєстрації, обліку та контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та наказів голови Укрдержархіву'' теж було обговорено питання запобігання корупційним проявам.


  11 липня 2013 року питання запобігання та протидії корупції обговорювалось на розширеному засіданні колегії Держархіву області за участі начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.


  у червні 2013 року ознайомлено претендента на посаду держслужбовця архіву із антикорупційним законодавством, продовжено вивчення вимог законодавства іншими посадовцями.


  29 травня 2013 року колегією розглянуто питання ''Про заходи, здійснені у Держархіві, щодо запобігання і протидії корупції'';


  26 квітня 2013 року колегією Держархіву області розглянуто питання ''Про стан ведення контролю та виконання в Держархіві області завдань, визначених нормативними документами вищестоящих органів'', в контексті якого висвітлювалось питання, що стосується виконання Закону України ''Про засади запобігання і протидії корупції''.